Pravda o hmotnosti
Prečítajte si: 7. Slovenský deň obezity: V liečbe obezity každý zaváži

Pri príležitosti 7. ročníka Slovenského dňa obezity, ktorý je súčasťou Svetového dňa obezity vyzýva Slovenská obezitologická asociácia (SOA) k zlepšeniu manažmentu obezity na Slovensku, ako aj k vnímaniu obezity ako ochorenia so závažnými dôsledkami. S podporou odbornej verejnosti, výskumných inštitúcií, inštitúcií zaoberajúcich sa verejným zdravím spoločnosti a s pacientskou organizáciou sa SOA usiluje zabrániť stigmatizácii obezity a vytvárať predpoklady pre komplexný multidisciplinárny manažment pacientov s obezitou.

Špecialisti na výskum, prevenciu a liečbu obezity definovali legislatívne, ekonomické, administratívne a ďalšie bariéry, ktoré na Slovensku bránia zlepšeniu komplexnej starostlivosti o pacienta s obezitou. Vytvorili odporúčania pre zavedenie konkrétnych krokov pre multidisciplinárny manažment obezity v praxi. Ďalšími stredne a dlhodobými cieľmi sú zavedenie systému kontinuálneho vzdelávania odborníkov v tejto oblasti a aplikácia odporúčaní do praxe.

Ďalšie:

Sociálne siete

Naši partneri

Naši partneri a podporovatelia