Obezita je epidémia, ktorá zasiahla celý svet, Európu a Slovensko nevynímajúc Je veľmi veľký predpoklad, že  v roku 2025 bude mať viac ako 50% svetovej populácie chronickú chorobu – obezitu.

Obezita je zložité komplexné ochorenie a nie je len problém osobného životného štýlu, ale najmä ďalších súvislostí vychádzajúcich z nášho „nezdravého“ životného prostredia, genetických, epigenetických a endokrinných faktorov. Aktívne sa na jej rozvoji podieľajú napríklad stres, poruchy spánku, konzumácia vysoko energeticky náročnej stravy a aj sedavý spôsob života s čoraz nižšou pohybovou aktivitou.

Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti, sa už po druhý rok rozhodla zorganizovať v rámci Európskeho dňa obezity Slovenský deň obezity.

Prebiehať bude v piatich mestách 20.5.2017 10.00 - 14.00

Bratislava

Stará Tržnica

Trnava

Trojičné námestie

Košice

Kultur Park

Banská Bystrica

Námestie SNP

Bardejov

Radničné námestie

Záujemcovia sa budú môcť stretnúť s odborníkmi, ktorí budú merať krvný tlak, cholesterol a glukózu v krvi, určovať BMI, obvod pása, merať množstvo svalstva a tuku v tele, zostavovať zdravý jedálny lístok a predovšetkým ľuďom s týmto problémom a ich príbuzným a známym poskytovať konzultácie.

V Bratislave vedci z Biomedicínskeho centra SAV priblížia záujemcom príčiny a dôsledky obezity na úrovni molekúl, buniek a orgánov, ako aj novinky z oblasti výskumu obezity vo svete aj u nás. V spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave,  s Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach, ako aj s trénermi pohybovej aktivity z fittness klubov v jednotlivých mestách môžete absolvovať (bez ohľadu na vek) športové aktivity pomáhajúce rozvoju pohybových schopností zameraných na optimalizáciu hmotnosti. V Trnave sa budete môcť stretnúť s lekármi – chirurgami, ktorí sa venujú operačným riešeniam ťažkej obezity. V Banskej Bystrici sa budeme koncentrovať na veľmi významnú tému súvisiacu s obezitou – stukovatenie pečene, môžete sa tu stretnúť a konzultovať s kolegami hepatológmi.

Absolútnou novinkou bude meranie BMI národa. V zúčastnených mestách budú anketári oslovovať náhodných okoloidúcich, počítať ich BMI, výsledky budeme mať možnosť sledovať priebežne na veľkoplošnej obrazovke v Bratislave. Tak ako minulý rok sme v spolupráci s mediálnym partnerom 2. Slovenského dňa obezity - Bedekerom Zdravia pripravili pre Vás sériu zaujímavých článkov venovaných rôznym témam súvisiacich s obezitou.

Výsledky merania (vypočítajte si vaše BMI):

Pre-obezita a obezita významne ohrozujú zdravie verejnosti, sú náročné na spoločný komplexný a efektívny postup. Všetky členské štáty EÚ by sa viac mali snažiť bojovať proti obezite  (prevencia) podporou zdravých stravovacích návykov, podporou aktívnejšieho spôsobu života, ale aj zabezpečením vhodnej liečby a následnej starostlivosti tým, ktorí už nadváhu alebo obezitu majú.

MUDr. Ľubomíra Fábryová

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Prezidentka Obezitolodickej sekcie slovenskej diabetologickej spoločnosti

Naši partneri

Naši partneri a podporovatelia