Program proti obezite

Po dvoch úspešných ročníkoch organizuje Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti 3. Slovenský deň obezity

Deň obezity 2018, 19. mája od 10.00 do 14.00 hod

Košice

Hlavná ulica, Dolná brána

Banská Bystrica

Námestie SNP, pešia zóna v hornej časti nad fontánou

Martin

Pred OC Galéria

Nitra

Park na Sihoti pred reštauráciou Starý biskupský hostinec

Bratislava

Námestie svätého Juraja za Primacionálnym palácom

Pacienti v rôznych kútoch Slovenska tak majú možnost konzultovať svoj zdravotný stav s odborníkmi. Na základe vyšetrenia hladiny cukru a cholesterolu v krvi, množstva svalstva a tuku v tele BMI odborník odporučí další postup. Pacienti sa vďaka odbornej konzultácii lahšie dostanú do správnej špecializovanej ambulancie. Výsledky v jednotlivých mestách budú po ukončení akcie vyhodnotené.

Cielom Slovenského dna obezity je:

Ďalšie:

Naši partneri

Naši partneri a podporovatelia