Program proti obezite

Slovenská obezitologická asociácia v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti organizujú už v poradí 4. Slovenský deň obezity, ktorý pripadne tento rok na 18. mája 2019.

Cieľom Slovenského dňa obezity je:

Ďalšie:

Naši partneri

Naši partneri a podporovatelia