Slovenská obezitologická asociácia v rámci spoločného World/European Obesity Day organizuje 5. ročník Slovenského dňa obezity. V spolupráci so sieťou lekárni sú naplánované bezplatné merania od 4.3. do 31.3.2020 (BMI, krvný tlak, glukóza a cholesterol). Súčasťou 5. ročníka sú prednášky určené pre zdravotníkov a farmaceutov o najnovších trendoch v manažmente obezity.

Podujatia:

Ďalšie:

Naši partneri

Naši partneri a podporovatelia